Γενικά για την υπηρεσία

Διευθύντρια Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας: Θεοδώρα Φαρουτζή

Υποδιευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας: Νικόλαος Σκαρπέλος

Υποδιευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας: Νεκταρία Καλκαντέρα