Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Υποδιευθυντής Διοικητικού: Νικόλαος Σκαρπέλος

Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού υπάγονται τα τμήματα:

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραμματείας
  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών
  • Κίνησης Ασθενών