Πρόσκληση Σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32Α και 32 παρ. 2 εδ. γ του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την άμεση προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού υλικού (CPV 33190000-8)
Πρόσκληση Σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Σύμφωνα με το άρθρο 32Α και 32 παρ. 2 εδ. γ του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού (CPV 33190000-8), ως συμπληρωματικού εξοπλισμού των κλινών ΜΕΘ
Πρόσκληση Σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. γ του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για χρονικό διάστημα έξι μηνών, προϋπολογισμού έως 200.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ΜΑΠ για την προστασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τον ιό Sars Cov 2
13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια μασκών για την προστασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τον ιό Sars Cov 2
12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας – ΓΑΝΤΙΑ για την προστασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τον ιό Sars Cov 2
11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Μ.Α.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ κορωνοϊο COVID-19
10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια τεστ ανίχνευσης με τη μέθοδο REAL TIME PCR για τη μοριακή διάγνωση του νέου κορωνοϊού COVID-19
8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρη συντήρηση με ανταλλακτικά και αναβαθμίσεις ενός Γραμμικού Επιταχυντή Varian Vital Beam