ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π04/2015 : Για την προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 08/04/2016

Ημερομηνία Λήξης: 15/04/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (CPV: 33112000-8 «Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανουμένου του ΦΠΑ.

Διακήρυξη

Περίληψη

 

 

Εμφανίσεις: 1840