ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π07/2015 Για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κέντρων ιατρικών αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 30/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 14/07/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κέντρων ιατρικών αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου (CPV: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/7/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 14/7/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00  

 (τηλ. 210 5831058).

Τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00 . 

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Εμφανίσεις: 1982