Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ασκών Αιμοδοσίας (CPV:33141613-0) 15 Οκτωβρίου 2019 21 Οκτωβρίου 2019
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» 15 Οκτωβρίου 2019 21 Οκτωβρίου 2019
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιξωδοελαστικών για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού χειρουργείου 15 Οκτωβρίου 2019 21 Οκτωβρίου 2019
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Στεφανιογράφου 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» 14 Οκτωβρίου 2019 20 Οκτωβρίου 2019
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά, αναπνευστήρων, αναισθησιολογικών συστημάτων και μόνιτορ 14 Οκτωβρίου 2019 20 Οκτωβρίου 2019