Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμου Οφθαλμολογικού Υλικού

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 3/11/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 7/11/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλο-ποίησης ΠΠΥΥ 2014, για Προμήθεια Αναλώσιμου Οφθαλμολογικού Υλικού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 641.259,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33140000-3)..

 

Κείμενο διαβούλευσης

 

Εμφανίσεις: 1130