Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 3/11/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 7/11/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλο-ποίησης ΠΠΥΥ 2014, για Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού «174.549,86€» μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:15800000-6)..

 

Κείμενο διαβούλευσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Εμφανίσεις: 1194