2η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών (Βιολογικών υλικών)

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης : 28/3/2016

Ημερομηνία Λήξης : 31/03/2016 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη 28-01-2016 έως και την Πέμπτη 4/2/2016 στις 15:00μμ για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (βιολογικών υλικών), δημοσιεύουμε τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), όπως προέκυψαν μετά από την επεξεργασία των παρατηρήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στη διαδικασία, από την αρμόδια Επιτροπή Προδιαγραφών.

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ

Εμφανίσεις: 2204