1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

 Ημερομηνία Έναρξης : 23/10/2018

 Ημερομηνία Λήξης : 29/10/2018

Το Νοσοκομείο, έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 74207/06-07-18 (ΑΔΑ: 6ΧΑ8465ΧΙ8-27Χ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργου στο ΠΔΕ 2018 καθώς και τη με αρ. πρωτ. ΓΠ Β3β/οικ.54614/13-07-18 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΠ465ΦΥΟ-ΣΛΜ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές ενός ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR (με ανάρτηση οροφής), με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων - σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 736