Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης : 25/11/2020

 Ημερομηνία Λήξης : 29/11/2020

Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστά-σεων και του Περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 3.600.000,00 € (μη συμπεριλαμ-βανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανά-δειξη αναδόχου για την Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου (CPV: 74731000-2), προϋπολογισμού 3.600.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω υπηρεσίας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τις 29/11/2020.

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, το Νοσοκομείο δύναται να αναρτήσει τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για δύο (2) επιπλέον ημέρες.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

 Πρόσκληση   Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 173