Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία Έναρξης : 5/1/2021

 Ημερομηνία Λήξης : 12/1/2021

 

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρο-νικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καθετήρων Ουρήθρας (CPV: 33141641-5), προϋπολογι-σμού 1.920.132,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Καθετήρων Ουρήθρας (CPV: 33141641-5), προϋπολογισμού 1.920.132,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προ-διαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδια-μορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτό-χρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

Συνημμένα:
Τεχνικές προδιαγραφές (το υπ΄αριθμόν 44682/24-12-2020 πρακτικό)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Πρόσκληση-Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 211