Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Ημερομηνία Έναρξης : 24/2/2021

 Ημερομηνία Λήξης : 28/2/2021

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 33184100-4) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 199.997,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής,
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1672/15-1-2021 πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 33184100-4) και κατόπιν των παρατηρήσεων των εταιρειών που διαβιβάστηκαν στην επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, το Νοσοκομείο με την παρούσα εισάγει σε δεύτερη φάση δημόσιας διαβούλευσης τις κάτωθι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές (ΑΠ 5352/12-2-2021)

Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

Εσωτερική διανομή
• Υποδιεύθυνση Ο.Υ.
• Τμήμα Προμηθειών

 

Πρόσκληση-Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 156