Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Έναρξης : 8/6/2021

 Ημερομηνία Λήξης : 15/6/2021

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια δύο (2) συσκευών χειρουργικών LASER , (CPV: 33169100-3), προϋπολογισμού 120.00,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι-σμό, για την Προμήθεια δύο (2) συσκευών χειρουργικών LASER με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-φερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδια-γραφές της ως άνω προμήθειας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

 Πρόσκληση-Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 95