1η Διαβoύλευση - Υπηρεσίες Συντήρησης Βιοϊατρικού Εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης : 25/7/2016

Ημερομηνία Λήξης : 01/08/2016 

Σχετ. :
1. Την υπ’ αριθμ. 2η/8-4-2014/Θ.56ο ΕΗΔ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ : 75694690ΩΔ-ΣΩΓ)με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014
2. Την υπ’ αριθμ. 17η/24-9-2015/Θ.41ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ : 6Υ534690ΩΔ-ΝΓΨ)με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014
3. Την υπ’ αριθμ. 25η/29-12-2015 ΕΗΔ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ : 7ΑΨΨ4690ΩΔ-ΞΒΒ)με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014
4. Τη νέα υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας καθώς και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους αναφορικά με τη διαδικασία

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας (Παράρτημα Β΄) προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 1617