1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Ημερομηνία έναρξης: 14/01/2016

Ημερομηνία λήξης: 21/01/2016

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου (Παράρτημα Β΄), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 14/01/2016 και ολοκληρωθεί την Πέμπτη 21/01/2016 στις 15.00μ.μ.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης

Εμφανίσεις: 2262