1η Διαβούλευση - Προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β΄Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 16/02/2016

Ημερομηνία Λήξη: 23/02/2016

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 16/2/2016 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη
23/2/2016 στις 15.00μ.μ.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης

Εμφανίσεις: 2338