1η Διαβούλευση Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

 

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιους διαγωνισμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων-Βιοχημικές Εξετάσεις με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 759.834,54€, μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Έναρξης: 6/02/2017

Ημερομηνία Λήξης:  13/02/2017 

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο1 της διαβούλευσης 

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης

Εμφανίσεις: 1117