1η Διαβούλευση Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης των Η/Μ εγκαταστάσεων του νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

 

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιους διαγωνισμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης των Η/Μ εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, προϋπολογισμού  143.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Έναρξης: 6/02/2017

Ημερομηνία Λήξης:  13/02/2017 

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο1 της διαβούλευσης 

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης

Εμφανίσεις: 1005