1η Διαβούλευση Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

 

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιους διαγωνισμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών

Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 203.252,03€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Έναρξης: 15/02/2017

Ημερομηνία Λήξης:  22/02/2017 

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο1 της διαβούλευσης 

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης

Εμφανίσεις: 1114