Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 9 Μαΐου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 09/05/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 12/05/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την Προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.605.941,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33182210-4, 33182100-0, 33182240-3).

Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δεύτερη φάση δημόσιας διαβούλευσης, τις κάτωθι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Τεχνικές προδιαγραφές

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 1258