Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Ενδοφακούς

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 9 Μαΐου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 09/05/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 15/05/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την Προμήθεια Ενδοφακών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 218.591,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV33140000-3).

Τεχνικές προδιαγραφές

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 1293