Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού Διαφόρου & Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 19/05/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 22/05/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού Διαφόρου & Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 650.130,36€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33141110-4).

Τεχνικές προδιαγραφές

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 1129