Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
1η Διαβoύλευση - Υπηρεσίες Συντήρησης Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
1η Διαβούλευση Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων
1η Διαβούλευση Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού διαφόρου και Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία
1η Διαβούλευση Προμήθεια Συριγγών
1η Διαβούλευση Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού
2η Διαβούλευση-Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης για δημόσια διαβούλευση
1η Διαβούλευση Προμήθεια υλικών εξωσωματικής κυκλοφορίας
1η Διαβoύλευση - Προμήθεια Ασκών Αιμοδοσίας
1η Διαβούλευση Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων
2η Διαβούλευση-Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM» για δημόσια διαβούλευση (2)
1η Διαβούλευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
2η Διαβούλευση-Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM» για δημόσια διαβούλευση
1η Διαβούλευση - Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Αντικατάσταση των θυρών πυρασφαλείας στα τμήματα νοσηλείας του Νοσοκοκομείου»
1η Διαβούλευση - Προμήθεια μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς
1η Διαβούλευση - Yπηρεσίες συντήρησης με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών (Βιολογικών Υλικών) του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά των αυτόματων θυρών των χειρουργικών αιθουσών του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης εκτύπωσης & ψηφιοποίησης εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των 15 Ανελκυστήρων του Νοσοκομείου & Ορθοπαιδικού Κέντρου και (1) του Κ.Τ. Περιστερίου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των κέντρων ιατρικών αερίων , δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των Φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου
2η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών (Βιολογικών υλικών)
Τεχνικές προδιαγραφές για τους κάτωθι διαγωνισμούς
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, των ΙΑΚ και Κ.Τ. Περιστερίου που υπάγονταν στο Νοσοκομείο Αττικόν
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης πλυντηρίων MIELE
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Πνευματικού Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου
1η Διαβoύλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των δεκαέξι χειρουργικών τραπεζών του οίκου Maquet
1η Διαβούλευση - Αποξήλωση εβδομήντα δύο 72 ανοιγόμενων παραθύρων και αντικατάστασή τους από νέα συρόμενα επάλληλα, με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες
1η Διαβούλευση - Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM