Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Συντήρησης Αναισθησιολογικού Εξοπλισμού Οίκου GE

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11-12-2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  11-01-2016

 Εν όψει της επικείμενης διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός τριάντα (30) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας. Οι τεχνικές προδιαγραφές από προμηθευτές/ενώσεις προμηθευτών θα κατατεθούν (μέσω του πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου) τόσο σε έντυπη όσο και σε μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού

Εμφανίσεις: 2121