Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0007551 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΣΗΠΤΙΚΟΥ-1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0007694 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-1 ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001950 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝ-2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000899 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΣΗΠΤΙΚΟΥ-1 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002041 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 VIDEO-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005864 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-1 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005993 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 352/19,1 K/B AUDIO CONT. EMC FILTER - NEW PCB ΓΙΑ VIVID 3 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006079 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ HBO 100W/2 ΓΙΑ NIKON ECLIPSE 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005987 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 269/19,1 PRESSURE SENSOR ASSEMBLY ΓΙΑ HAMILTON C1 ,1 HEPA FILTER ΓΙΑ HAMILTON C1 ,1 DUST FILTER SET OF 5 ΓΙΑ HAMILTON C1 ,1 HPO INLET FILTER ΓΙΑ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006078 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ RI-MEDIC RIESTER ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 296/19 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006228 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 ΑΕΡΟΣΩΛΩΝΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Νο.1 (3,5m) 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006224 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006264 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ LEON PLUS 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006218 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S ,1 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S ,1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STAT 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006210 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 MICROMETER SPINDLE ASSY ,1 DELRIN BLOCK ,1 ELLIPSED MILLED ,1 SPRING ,1 RING ,1 SPRING WASHER ,1 SPRING ,1 KNIFE HOLDDER CE LOW PROF. ,1 SAUCER SPRING 12 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006217 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,2 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S ,1 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S ,1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STAT 15 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003996 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 14 Οκτωβρίου 2019 17 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004616 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-4 ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΕΠ 14 Οκτωβρίου 2019 17 Οκτωβρίου 2019