Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003505 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-1 ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ L12-3 BROADBAND LINEAR ARRAY PROBE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001951 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0006181 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002710 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-8 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ INOX 5ΠΟΔΩΝ 4ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002875 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-15 ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003398 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003394 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003379 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003377 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003375 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003373 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003078 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ.ΒΛΑΒΗΣ 143/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002901 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002877 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-2 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003381 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 AB-600 9.6V NiMH ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΤΡΥΠΑΝΙ DE SOUTER
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003380 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 TEFLON STRIP ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ SYMS II S/N 22319 ,1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003151 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 171/19,1 HEARD BOARD ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ CANON RK-F1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002904 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ 005/19,2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ CPAP SINDI (ΝΕΟΓΝΩΝ)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002900 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 471/18,1 ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B ,1 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0005771 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ Τεχνικές Προδιαγραφες-2 ΟΘΟΝΗ TFT 24"
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003682 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΣΜΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ QUICHECK WEBLINE PTW
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003680 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ 20m ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003681 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΘΑΛΑΜΟΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ FARMER 0,6cc ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003649 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SERVO I/ SERVO S
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003652 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΗΚΓ MAC1600
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003692 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003694 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003696 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003700 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ GIMA D-500
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003731 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 60/19