Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004888 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 21/10 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΒΥ 20 Οκτωβρίου 2021 21 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004603 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ -ΤΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΡΕΝ 05 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004605 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ -ΤΑΦΗ ΧΗΙΚΑ ΘΗΛΥ 05 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002684 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-50 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004333 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ -ΤΑΦΗ E.A. 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004235 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ -ΤΑΦΗ X.Θ. 21 Σεπτεμβρίου 2021 21 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004255 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝMΕΧΡΙ 22/9/2021 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-6 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003604 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΤΑΦΗ GA. JA. JE 04 Αυγούστου 2021 04 Νοεμβρίου 2021