Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005173 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 12 Αυγούστου 2019 20 Νοεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005203 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ GS1-128 07 Αυγούστου 2019 08 Νοεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003204 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 17 Ιουλίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003205 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 17 Ιουλίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003940 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27 Ιουνίου 2019 01 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003321 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 04 Ιουνίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003322 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΣΥΔ ΤΕΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 04 Ιουνίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003319 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2018 ΕΣΥΔ 04 Ιουνίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003657 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 (ΔΙΑΧ.2018) 24 Μαΐου 2019 29 Αυγούστου 2019