Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
22/0000303ORTH041 Α.Μ 5090969 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 28/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 28 Ιανουαρίου 2022 28 Απριλίου 2022
22/0000304ΟΡΤΗ042 Α.Μ 5790610 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 28/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 28 Ιανουαρίου 2022 28 Απριλίου 2022
22/0000313ORTH043 A.M 5764408 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 28/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 28 Ιανουαρίου 2022 28 Απριλίου 2022
22/0000303ORTH041 Α.Μ 5090969 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 28/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 28 Ιανουαρίου 2022 28 Απριλίου 2022
22/0000304ΟΡΤΗ042 Α.Μ 5790610 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 28/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 28 Ιανουαρίου 2022 28 Απριλίου 2022
22/0000281ORTH040 Α.Μ 4047140 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000272ORTH034 Α.Μ 5792574 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000273ORTH035 Α.Μ 5792533 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000274ORTH036 Α.Μ 5236728 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000277NX037 Α.Μ 5791704 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000278NX038 Α.Μ 5792388 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000279NX039 Α.Μ 5792385 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Ιανουαρίου 2022 27 Απριλίου 2022
22/0000159ORTH014 Α.Μ 5070992 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 20/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 20 Ιανουαρίου 2022 20 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000143 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 13/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 20-1-2022 14.00MΜ-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 20 Ιανουαρίου 2022 20 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000143 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 13/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 20-1-2022 10.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 19 Ιανουαρίου 2022 20 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000137 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 12-2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 19-1-2022 14.30ΜΜ-1 ΣΕΤ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΑ (ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) 19 Ιανουαρίου 2022 19 Απριλίου 2022
22/0000119ORTH011 Α.Μ 5787565 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 19/01/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 19 Ιανουαρίου 2022 19 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000052 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 008/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12/1/2022 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 11 Ιανουαρίου 2022 12 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000053 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 009/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12/1/2022 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 11 Ιανουαρίου 2022 12 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000055 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 10/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12/1/2022 ΣΤΙΣ 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 11 Ιανουαρίου 2022 12 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000040 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 005 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000041 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 006 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000043 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 007 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000044 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 008 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
22/0000027ORTH001 Α.Μ 5788446 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 07 Ιανουαρίου 2022 07 Απριλίου 2022
22/0000035 ORTH003 ΑΜ 5090969 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30- 07 Ιανουαρίου 2022 07 Απριλίου 2022
22/0000036 ORTH004 ΑΜ 5689104 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30- 07 Ιανουαρίου 2022 07 Απριλίου 2022
22/0000029ORTH002 Α.Μ 5788530 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 5/1/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 04 Ιανουαρίου 2022 05 Απριλίου 2022
22/0000027ORTH001 Α.Μ 5788446 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 4/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 04 Ιανουαρίου 2022 04 Απριλίου 2022
21/0006501ORTH691 A. M 5273049 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 31/12/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 31 Δεκεμβρίου 2021 31 Μαρτίου 2022