Παλαιότερα αιτήματα Κτιριακά Τεχνικής Υπηρεσίας

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004460 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-3 ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ 200Χ785Χ41 ,1 ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 210Χ43Χ56
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004504 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-2 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ 5ΠΟΔΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 1.5 TESLA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005964 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαμ'ορφωση χωρίσματος από γυψοσανίδα, με ανοίγματα, στο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005851 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μεταφορά 2φυλλης θύρας εισόδου & σχετικές εργασίες στη ΜΜΑΚ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004440 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών σε γραφεία
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004769 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-13 ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ 13 παράθυρα στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004620 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-5 ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΑ. ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005699 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τ.Dexion Κεντρ. Χειρουργεία
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005933 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-9 ΠΙΝΑΚΙΔΑ PLEXIGLASS ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ,4 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 2ΧΡΩΜΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005747 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση προστατευτικών πάνελ πλέξιγκλας σε γκισέ του Νοσοκομείου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006586 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση κάσας-δίφυλλης πόρτας στην είσοδο του ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000091 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκατάσταση καθίζησης δαπέδου & πεζοδρομίου στον ανεμοφράκτη εισόδου στα Παιδιατρικά Εξωτ. Ιατρεία