Παλαιότερα αιτήματα Κτιριακά Τεχνικής Υπηρεσίας

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002366 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση δοχείων αζώτου στην Αιματολογική Μον.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002095 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση παλαιών & τοποθέτηση 7 νέων επάλληλων παραθύρων στην Αγγχ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002381 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση παραθύρου & τοποθέτηση νέου συρόμενου, επάλληλου στο γρφ. Προιστ.Ψυχιατρικής Κλινικής
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002377 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Συντήρηση θυρών, παραθύρων,ερμαρίων σε 03 & 04 Παθολ.Κλινικές
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002407 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προομήθεια & τοποθέτηση 3 ραφιέρων τ.dexion,5 ράφια, 2Χ90 εκ. + 1Χ1,20 εκ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002687 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση ποδόμακτρου αλουμινίου με ένθετο αντιολισθητικό ελαστικό σε 3 εισόδους του Νοσοκομείου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001692 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκατάσταση ρωγμών σε επιχρίσματα προσόψεων κτιρίων, περ. 500 τρ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001696 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκατάσταση ρωγμών κλιμακοστασίων & αντικατάσταση ψευδοροφών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002131 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση σήτας σε 7 παράθυρα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002214 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 ΠΟΡΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002295 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-7,6 ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ Για ΜΤΝ & Γρφ. Δ/ντη Μικροβ/κού
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002298 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών 255 τ.μ. & επισκευή ψευδοροφών 80 τ.μ.ΜΤΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002299 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή υδατοστεγανότητας σε δώμα της Μον. Αιμοδοσίας
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002560 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, 4S, ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΑΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002131 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση σήτας σε 7 παράθυρα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002214 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 ΠΟΡΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002560 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, 4S, ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΑΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002820 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-4 ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003026 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση παραθύρου & τοποθέτηση νέου συρόμενου, επάλληλου στο χειριστήριο του Μαγνητ. Τομογράφου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003025 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση προστατευτικών φασών & γωνιόκρανων στο χώρου του Μαγνητ. Τομογράφου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003322 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών στο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002295 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-4 ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ Για ΜΤΝ & γρφ. Δ/ντή Μικροβ/κού, περίπου 8 τετρ. μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002645 ΑΠΟΘΗΚΗ Β' ΠΝΕΥΜ/ΚΗΣ-Β'ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ-15 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ INOX 5 ΠΟΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002741 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών & Φάσες προστασίας τοίχου στην Δ'Π Κλινική 02
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002565 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-34 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002804 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών 110τ.μ. σε χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002831 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκατάσταση τοίχων σε διάδρομο της Κεντρ. Αποστείρωσης, 28 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002828 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Aνακαίνιση χρωματισμών σε χώρους του Μαιευτηρίου, 300 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002829 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αντικατάσταση δαπέδου σε wc της Μον. Αιμοπ. Κυττάρων, 4 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002826 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ επισκευή μονόφυλλης υαλόθυρας αλουμινίου στην Αλλεργιολογική μονάδα