Παλαιότερα αιτήματα Πληροφορική

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001367 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ openABEKT ,1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ openABEKT
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001496 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-3 WINDOWS SERVER STDCore 2019 SNGLOLP 16LicNL CoreLic
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000710 ΑΠΟΘΗΚΗ Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ-8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE ΤΥΠΟΥ ZEBRA GC 420 ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΥΡΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001585 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΓΚ (07)-3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE ZEBRA TLP 2844
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001868 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-12 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ sLIS ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,6 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000078 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-25 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 LASER ή LED ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 200.000 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001879 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OpenVPN ACCESS SERVER (30 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 1 ΕΤΟΣ)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002112 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΣΑΡΩΣΗ (SCANNER), FAX, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002112 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΣΑΡΩΣΗ (SCANNER), FAX, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001914 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ACL TOP ΜΕ LIS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002329 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-150 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ MS WINDOWS 10 PRO GR
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002161 ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-2 BAR CODE READER ΤΥΠΟΥ MOTOROLLA SYMBOL LS 2208