Συλλογή

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται σε ετήσια βάση μέσω αγορών και δωρεών. Τα θέματα που καλύπτει κυρίως είναι: ιατρικά, νοσηλευτικά, διοίκησης νοσοκομείων, κτλ.

Η συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων είναι δανειστική αποκλειστικά για τους εγγεγραμμένους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

Η συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητούν μόνοι τους το υλικό στα ράφια, το οποίο έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Ιατρικό Ταξινομικό Σύστημα της National Library of Medicine-Classification (NLM-C).

Το λογισμικό διαχείρισης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι το open ABEKT του Ε.Κ.Τ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΥΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

                          https://attikon-medical-library.openabekt.gr/

 

Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή λογοτεχνικών και ποικίλης ύλης βιβλίων, η οποία προσφέρεται για δανεισμό στους ασθενείς και τους συνοδούς τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο νοσοκομείο, συμβάλλοντας στην ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, πολιτιστική επιμόρφωση και ψυχαγωγία τους.

Για δανεισμό λογοτεχνικών και λοιπών βιβλίων επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 210-5832386, Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00-14.00.