Τηλεφωνικός κατάλογος

Τμήμα - Υπηρεσία Επικοινωνία
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210-5831000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 210-5831081
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 210-583 1094 & 1081
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210-583 2042 & 2015
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΡΩΙΝΑ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ) 1535
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 210-5831800
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ) 210-5831852
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 210-583 2007 &2008
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 210-5831084
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 210-5831725
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210-5831036
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 210-5831025
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  210-5831032
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 210-583 1006 & 1008 & 1078 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 210-5832381
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 210-5832362
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 210-5831040
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 210-5832501
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 210-5832510 & 2517
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 210-5832386