Ιατρική Υπηρεσία

Διεύθυντρια Ιατρικής Υπηρεσίας : Καθηγήτρια Γ. Γερολουκά - Κωστοπαναγιώτου