Γενικά

Το Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας έχει ένα πλήρες πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Επεμβατική Ακτινολογία» διετούς φοίτησης και το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Κατ’έτος φοιτούν 20 φοιτητές.

Πέραν του μεγάλου σε όγκο κλινικού έργου που πραγματοποιείται στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας στο Αττικό Νοσοκομείο, επιπλέον πραγματοποιείται ερευνητικό και διδακτικό έργο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12-2 μμ γίνεται η διδασκαλία από έδρας του μαθήματος της Ακτινολογίας, και 2-3μμ η φροντιστηριακή άσκηση στους φοιτητές της Ιατρικής. Επίσης τις ίδιες ημέρες από 3-6μμ γίνεται η διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος της Ιατρικής Σχολής «Επεμβατική Ακτινολογία». Κάθε πρωϊ 8-9πμ γίνεται το μάθημα των Ειδικευομένων. Κάθε Τετάρτη 2:30-16:00μμ γίνεται παρουσίαση ενδιαφεροντων περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π., των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των ειδικευομένων ιατρών στο Ακτινολογικό Εργαστήριο. Κάθε Τετάρτη 16:00-17:30 γίνεται το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας στο Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν».