Ερευνητικά προγράμματα

1. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ999
ΤΙΤΛΟΣ: «Μοριακή και γενετική ανάλυση της έκφρασης πρωτεϊνών, πρωτογενών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, διαταραχών του κυτταρικού κύκλου και της αγγειογένεσης στο σποραδικό καρκίνο του παχέως εντέρου.

2. ΠΕΝΕΔ K.A. 70/3/03ΕΔ 348 (8462)

ΤΙΤΛΟΣ: «Συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής προσαρμοσμένα στις ανάγκες της διάγνωσης με το μικροσκόπιο.»

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.2, Πρόγραμμα: «Κοινοπραξίες Έρευνας και Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας»

ΤΙΤΛΟΣ: «Αυτοποιημένη Κυτταρολογική Ανίχνευση Κακοήθειας και η Οικονομοτεχνική Σημασίας της.».Κωδικός Έργου: ΑΤΤ_95

4. Κ.Α. 70/3/8481

ΤΙΤΛΟΣ: «Η συμβολή ανοσοκυτταρολογικών τεχνικών στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας του κυτταρολογικού εργαστηρίου».

5. Κ.Α. 70/3/8652

ΤΙΤΛΟΣ: «Οικονομοτεχνική μελέτη της εφαρμογής ανοσοκυτταροχημικών τεχνικών σε υγρό κυτταρολογίας υγρής φάσης».

6. Κ.Α. 70/3/8653

ΤΙΤΛΟΣ: «Ο ρόλος της τεχνικής μικροσυστοιχιών στη διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων και μοριακών αλλοιώσεων σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις».

7. 11Κ/29.

ΤΙΤΛΟΣ: «Μαζικός έλεγχος πληθυσμού για καρκίνο τραχήλου μήτρας άγονων και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας με Τεστ Παπανικολάου και ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών ανίχνευσης της μόλυνσης από τον ιό HPV. Συνέχιση και επέκταση»

8. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ» μέτρο 1.5 Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και ΚΑΕ 70/3/9594 που έχει αναλάβει το Εργαστήριό μας