Γενικά για το εργαστήριο

Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας: Καθηγητής Σπύρος Α.Πουρνάρας

Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 69379/Β1 «Ίδρυση Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ 900Β/3-7-2003). Εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» τον Αύγουστο του 2003 (ΦΕΚ 1079/4-8-03). Το Εργαστήριο έχει ενταχθεί στον Κλινικο-Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Σχολής.

Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας αποσκοπεί στην κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, καθώς και της περιοχής της Δυτικής Αττικής. Επίσης, στοχεύει στην παραγωγή πρωτότυπης έρευνας και στην εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Μικροβιολογίας.