Γενικά

 

• To Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας διεξάγει Εφαρμοσμένη και Βασική Έρευνα σε συνεργασία με:
- Κλινικές και Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
- Κλινικές και Εργαστήρια Νοσοκομείων του ΕΣΥ
- Ερευνητικά Κέντρα ημεδαπής και αλλοδαπής
- Άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ

• Η Έρευνα στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
- Κλινική Χημεία
- Αρτηριοσκλήρυνση και μεταβολισμό λιπιδίων
- Μοριακή ανάλυση των γονιδίων σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων
- Μοριακή Ογκολογία
- Μοριακή Ενδοκρινολογία
- Βιοχημεία - Μιτοχονδριακά ένζυμα
- Νοσήματα του Mεταβολισμού (Μεταβολικό Σύνδρομο/Παχυσαρκία)
- Στερεοειδείς ορμόνες και υποδοχείς στερεοειδών ορμονών
- Διατροφή/φυσικά προϊόντα και πρόληψη νοσημάτων
- Γονιμότητα

• Η Έρευνα στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας επεκτείνεται σε πεδία που άπτονται των ιδιαίτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου όπως περιγράφεται στο πεδίο Ερευνητικό Έργο Μελών ΔΕΠ.