Διενεργούμενες Εξετάσεις

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αλβουμίνη (ALB)*
Αμμωνία (NH3)
Αμυλάση (AMY)
Ανοσοκαθήλωση / Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού
Ασβέστιο Ολικό (CA)
Αυξητική ορμόνη (HGH)
Απολιποπρωτείνη Α1 (APO A1)
Απολιποπρωτείνη B (APO B)
Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)

Βιταμίνη Β12*
Βιταμίνη D ολική (vitamin D2+D3)*
β Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG)
β Τύπου Νατριουρητικό Πεπτίδιο (NT ProBNP)*

Γλυκόζη (GLUC)

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
γ Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH)

C- Πεπτίδιο (C-PEP)
CRP hs

Δεσμευτική Σφαιρίνη των Φυλετικών Ορμονών (SHBG)

HDL χοληστερόλη
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού

Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S)
Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)
Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH)
Θυρεοσφαιρινικά Αντισώματα (Anti-TG)
Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης Αντισώματα (Anti-TPO)
Θυρεοσφαιρίνη (Tg)
Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4)
Θυροξίνη Ολική (T4)

Ινσουλίνη (INS)

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
• α-φετοπρωτεΐνη (AFP)
• CA 125
• CA 15-3
• CA 19-9
• Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA)
• ΗΕ4*
• SCC
• ProGRP *
• Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
• PSA free

Κρεατινοφωσφατάση (CK)
Κάλιο (K)
Καλσιτονίνη (CT)
Κορτιζόλη (CORT)
Κρεατινίνη (CREA)

LDL Χοληστερόλη
Λιποπρωτείνη (α) (Lp(α))

Μάζα CK-MB
Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης ACE (SACE)
Μαγνήσιο (Mg)
Νάτριο (Na)
Οιστραδιόλη (E2)
Ολικές πρωτεΐνες (TP)
Ομοκυστείνη (tHCY)*
Οστεοκαλσίνη (BGP)
Ουρία (Urea)
Ουρικό οξύ (UA)
Οξαλοξική Τρανσαμινάση (AST/SGOT)
Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (ALT/SGPT)
Παραθορμόνη (PTH)
Προγεστερόνη (PROG)
Προλακτίνη (PRL)
Προκαλσιτονίνη (PCT)*
Σίδηρος (Fe)

Τριϊωδοθυρονίνη (T3)
Τριϊωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3)
Τεστοστερόνη (TESTO)
Τριγλυκερίδια (TRIG)
Troponin T hs *

Φερριτίνη (FERR)
Φυλλικό οξύ (FOLATE)
Φωσφόρος (P)
Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (ACTH)

ΦΑΡΜΑΚΑ
• Carbamazepine
• Digoxin
• Cyclosporine
• Gentamycin
• Valproic acid
• Vancomycin
• Phenobarbital
• Phenytoin

Χλώριο (CL)
Χολερυθρίνη άμεση (DBIL)
Χολερυθρίνη ολική (TBIL)
Χοληστερόλη (CHOL)
Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)

Οι εξετάσεις με * δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο εξετάσεων του ΕΟΠΠΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
Αλβουμίνη
Αμυλάση
Ασβέστιο
Γλυκόζη
Ηλεκτροφόρηση – Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων
Κάθαρση Κρεατινίνης
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
NGAL
Ολικές Πρωτεΐνες
Ουρία
Ουρικό οξύ
Φωσφόρος
Χλώριο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ε.Ν.Υ
Αλβουμίνη
Γλυκόζη
LDH
Ολικές πρωτεΐνες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Αλβουμίνη
Αμυλάση
Γλυκόζη
Κρεατινίνη
Κάλιο
Νάτριο
Ολικές Πρωτεΐνες
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
LDH
Χολερυθρίνη άμεση
Χολερυθρίνη ολική

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ
Αλβουμίνη
Αμυλάση
Γλυκόζη
Κάλιο
Νάτριο
Ολικές Πρωτεΐνες
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
LDH
Χολερυθρίνη άμεση
Χολερυθρίνη ολική
Χλώριο