Συνεργασίες

Το Φαρμακευτικό τμήμα του Π.Γ.Ν. Αττικόν συνεργάζεται με τη Φαρμακευτική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων.