Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του Νοσοκομειακού Φαρμακείου είναι:

η κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των νοσηλευόμενων στο Νοσοκομείο και των εξωτερικών ασθενών που δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη
ο εφοδιασμός, η διαχείριση και η χορήγηση σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα του αποστειρωμένου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που ανήκει στο Φαρμακείο βάσει διατάξεων
ο εφοδιασμός, η διαχείριση και η διανομή των αντιδραστηρίων σε όλα τα εργαστηριακά τμήματα.