Κεντρικά Χειρουργεία

Το συγκρότημα των κεντρικών χειρουργείων του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» αποτελείται από 14 χειρουργικές αίθουσες και καταλαμβάνει έκταση 2.660 τετραγωνικών μέτρων. Είναι κατασκευασμένο και εξοπλισμένο σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής χειρουργείων ώστε να παρέχει τεχνικά τις όσο το δυνατόν ιδανικές συνθήκες για την ασφαλή διεκπεραίωση των χειρουργικών επεμβάσεων. Στόχος της νοσηλευτικής υπηρεσίας των χειρουργείων είναι η ασφαλής διεκπεραίωση των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων αλλά και η αποτελεσματική ανταπόκριση στα επείγοντα περιστατικά που χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Το νοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων αποτελείται από νοσηλευτές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και βοηθούς νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις διάφορες χειρουργικές ειδικότητες και στην άσηπτο τεχνική χειρουργείου. Η εργασία στο χειρουργείο διεξάγεται σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες τεχνικής χειρουργείου και κάτω από αυστηρό έλεγχο ώστε να παρέχεται υψηλής στάθμης διεγχειριτική νοσηλευτική φροντίδα στην κοινότητα. Στόχος των υπευθύνων είναι η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και η μελλοντική εφαρμογή συστήματος ποιότητας προτύπου ISO. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης στο συγκρότημα λειτουργούν πέντε χειρουργικές αίθουσες σε καθημερινή βάση οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των εξής χειρουργικών ειδικοτήτων

  • ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  • Ω.Ρ.Λ
  • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
  • ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Η βαρύτητα των επεμβάσεων που υποστηρίζονται και διεκπεραιώνονται κυμαίνεται από ελαφρές έως εξαιρετικά βαριές με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε εξοπλισμό, υλικά, και εξειδικευμένο - έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα η εργασία στα χειρουργεία είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε με την ίδια αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίζονται τα επείγοντα περιστατικά που προκύπτουν από τις εφημερίες του νοσοκομείου.