Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στα πλαίσια της κλινικής Κοινωνικής Εργασίας, ασχολείται με τα κοινωνικά προβλήματα των νοσηλευομένων, των εξωτερικών ασθενών, καθώς και με την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά (κατά περίπτωση), όπως επίσης με την φροντίδα και την συμβουλευτική υποστήριξη των ασθενών στα πλαίσια της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο χώρο της Υγείας είναι σημαντικός και καθοριστικός, έχοντας ως σκοπό να βοηθήσει τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε ο στόχος να είναι πάντα η εξομάλυνση όλων των εμποδίων στην ατομική και κοινωνική τους ευημερία.

Στα πλαίσια των ενεργειών του Κοινωνικού Λειτουργού συμπεριλαμβάνεται σαφώς και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου όπως φορείς κοινωνικής ασφάλισης π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., κλπ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους. Επίσης η Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάζεται με υπουργεία, με την εισαγγελία (π.χ. Δικαστήρια Ανηλίκων), με τα αστυνομικά τμήματα, με διάφορους συλλόγους, σωματεία, θεραπευτικούς ξενώνες, ιδρύματα και υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά κτλ.

Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται αυτή την στιγμή με τρεις Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι οποίοι είναι:

  • Τσικαλουδάκη Μαρία (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας – Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας)
  • Χρίστης Νίκος (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)
  • Ζευγαδάκης Αντώνιος  (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)