Γενικά για την Κλινική

Διευθύντρια Β΄Κλινικής Αναισθησιολογίας: Καθηγήτρια Π. Ματσώτα

Τον Ιούλιο του 2003 έγινε η έναρξη λειτουργίας της νεοϊδρυθείσας Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ, ενώ στις 24/9/2003 έγινε η έναρξη λειτουργίας των χειρουργείων του Νοσοκομείου.


Η Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας έχει αναπτύξει όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Αναισθησιολογίας και διαχειρίζεται ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, Καρδιοχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Νευροχειρουργικής, Γναθοχειρουργικής, Παιδοχειρουργικής, Ορθοπαιδικής, ΩΡΛ, Ουρολογίας, Γυναικολογίας-Μαιευτικής και Οφθαλμολογικής καθώς και σε επεμβατικές πράξεις εκτός χειρουργείου που χρήζουν αναισθησιολογικής κάλυψης όπως επεμβατικές πράξεις Καρδιολογίας, Ακτινολογίας, Γαστρεντερολογίας, οστεομυελικές βιοψίες, ηλεκτροσπασμοθεραπείες κ.λπ.


Επίσης, στις δραστηριότητες της Κλινικής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Καθημερινή 24ωρη λειτουργία Μονάδας Μετ-αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜ-ΑΦ)
• Καθημερινή λειτουργία Ομάδας Μετεγχειρητικής Αναλγησίας
• Λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Αναισθησιολογικού Ιατρείου
• Λειτουργία Μονάδας Πόνου και Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Πόνου
• Ομάδα ΚΑΡΠΑ - Blue Line

 

Το Ιατρικό Προσωπικό της Κλινικής στελεχώνουν:

•  1 Καθηγήτρια
•  3 Αναπληρωτές Καθηγητές
•  7 Διευθυντές ΕΣΥ
•  4 Επιμελητές Α’
•  2 Επιμελητές Β’
•  1 Επικουρικός ΕΣΥ
•  14 Ειδικευόμενοι

Η Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας εκπονεί σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό έργο. Εκπαιδεύει φοιτητές στην Αναισθησιολογία και στην Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική, έχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΚΠΑ με θέμα «Περιοχική Αναισθησία» και ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με μαθήματα και κλινικά φροντιστήρια για ειδικευόμενους & ειδικευμένους ιατρούς.