Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Στάθης Ι. Μποβιάτσης

Η Β’ Νευροχειρουργική & Νευροτραυματιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε το έτος 2003 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με το ΦΕΚ 1079 / 4-8-2003.
Τον Απρίλιο 2010 τοποθετήθηκε ο πρώτος Διευθυντής της κλινικής, ο Αν. Καθηγητής κ. Στάθης Ι. Μποβιάτσης.

Από τον Νοέμβριο του 2011 η κλινική εντάχθηκε πλήρως στο σύστημα της γενικής εφημερίας του νοσοκομείου και λειτουργεί σαν αυτόνομη κλινική.

Στην κλινική λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία Νευροχειρουργικής κάθε Τρίτη και Παρασκευή 8.30 έως 11.30, καθώς επίσης και διατομεακά εξωτερικά ιατρεία Κινητικών Διαταραχών και Σπαστικότητας.

Διαθέτει επί του παρόντος 2 χειρουργικές αίθουσες ανά εβδομάδα.

Η κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα της Νευροχειρουργικής , και με μαθήματα Νευροχειρουργικής στην εκπαίδευση 4ετών & 6ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στην Β’ Χειρουργική, στην Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, στη Γ' και Δ' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει επίσης σε ερευνητικά πρωτόκολλα και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Στην κλινική λειτουργούν μονάδες:

1.Νευρο-ογκολογίας

2.Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης

3.Λειτουργικής Νευροχειρουργικής

4.Ενδοσκοπικής Νευροχειρουργικής

Συνεργασία με την Β’ Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Καθηγητής κ. Λ. Στεφανής) για την μελέτη κινητικών διαταραχών και σπαστικότητας.