Έρευνα

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα µέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα µέλη ΔΕΓΙ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της κλινικής, γίνεται µε την επίβλεψη του διευθυντή και µε σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Νευροχειρουργικής και των γνωστικών αντικειμένων της, και µε τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

Την εκτέλεση βασικών και κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων, την διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την παθοφυσιολογία νόσων του νευρικού συστήματος και τις δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώπισης, την επινόηση, μελέτη και εφαρμογή νέων μεθόδων αντικατάστασης βεβλαμμένων (παθολογικών) ιστών ή οργάνων µε σκοπό τη μελέτη της Νευροχειρουργικής και την αναζήτηση νέων εγχειρητικών τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. Το ερευνητικό έργο διεξάγεται κυρίως σε εργαστήρια χειρουργικής έρευνας σε μοριακό, βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο, µε την εφαρμογή των δεδομένων της παραπάνω έρευνας.