Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Στάθης Ι. Μποβιάτσης

Η Β΄ Νευροχειρουργική & Νευροτραυματιολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 899/3.7.2003 τ.Β΄, εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» με την Απόφαση Εγκατάστασης Υ4α/ 68458/03, ΦΕΚ 1079/2003, τ.Β και εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα Γενικής Νευροχειρουργικής και Ειδικής Νευροχειρουργικής με Ειδικές Μονάδες.

Τον Απρίλιο 2010 τοποθετήθηκε ο πρώτος Διευθυντής της κλινικής, ο τότε Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στάθης Ι. Μποβιάτσης, ο οποίος ανέλαβε από την Ιατρικής Σχολή του ΕΚΠΑ, το έργο της εξ’ αρχής δημιουργίας και λειτουργίας της νέας κλινικής.

Τον Νοέμβριο του 2011 η κλινική εγκατεστάθη στην πτέρυγα 15 του 5ου ορόφου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», εντάχθηκε πλήρως στο σύστημα της γενικής εφημερίας του νοσοκομείου και λειτουργεί σαν αυτόνομη κλινική.

Από το έτος 2014, με το ΦΕΚ 416/ Τεύχος Β/ 20.2.2014, έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλη για την ειδίκευση ιατρών στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής. Η ειδίκευση αποσκοπεί στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Νευροχειρουργικής ή την εξειδίκευση σ᾿ αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα µέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραµµα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την συμμετοχή τους στο κλινικό έργο.

Στην κλινική λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία Γενικής Νευροχειρουργικής κάθε Τρίτη και Παρασκευή 8.30 έως 11.30, και ειδικό τακτικό ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης κάθε Πέμπτη 8.30-11.00 π.μ. Λειτουργούν επίσης και διατομεακά εξωτερικά ιατρεία ν. Πάρκινσον & Κινητικών Διαταραχών, Δυστονίας, Σπαστικότητας και Υδροκεφάλου

Διαθέτει επί του παρόντος 3 (τρείς) χειρουργικές αίθουσες ανά εβδομάδα.

Το έργο της Β΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικο-εργαστηριακό.

Η κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα της Νευροχειρουργικής , και με μαθήματα Νευροχειρουργικής στην εκπαίδευση 4ετών & 6ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στην Β’ Χειρουργική, στην Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, στη Γ' και Δ' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, των ειδικευομένων ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών και επαγγελματιών υγείας.

Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό προσωπικό της Κλινικής, µε τη συνδρομή άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Παράλληλα µε την εκπαίδευση, οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και των Μονάδων της.

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα µέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα µέλη ΔΕΓΙ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της κλινικής, γίνεται µε την επίβλεψη του διευθυντή και µε σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Νευροχειρουργικής και των γνωστικών αντικειμένων της, και µε τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς. Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στην εκτέλεση βασικών και κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων, την διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την παθοφυσιολογία νόσων του νευρικού συστήματος και τις δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώπισης, την επινόηση, μελέτη και εφαρμογή νέων μεθόδων αντικατάστασης βεβλαμμένων (παθολογικών) ιστών ή οργάνων µε σκοπό τη μελέτη της Νευροχειρουργικής και την αναζήτηση νέων εγχειρητικών τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. Το ερευνητικό έργο διεξάγεται κυρίως σε εργαστήρια χειρουργικής έρευνας σε μοριακό, βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο, µε την εφαρμογή των δεδομένων της παραπάνω έρευνας.

Στην Κλινική εκπονούνται διδακτορικές διατριβές από υποψηφίους Διδάκτορες του ΕΚΠΑ.

Στην κλινική λειτουργούν μονάδες:

1. Νευροχειρουργικής Ογκολογίας

2. Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης

3. Χειρουργικής Βάσεως Κρανίου

4. Χειρουργικής Κρανιο- Εγκεφαλικών Κακώσεων

5. Νευροενδοκρινολογικής-Χειρουργικής

6. Νευροωτοχειρουργικής

7. Χειρουργικής όγκων και παθήσεων του Νωτιαίου Μυελού

8. Χειρουργικής Εκφυλιστικών αλλοιώσεων και όγκων της Σπονδυλικής Στήλης – Νευρο-ορθοπεδική

9. Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης

10. Λειτουργικής Νευροχειρουργικής

11. Ενδοσκοπικής Νευροχειρουργικής

12. Χειρουργικής της νόσου Πάρκινσον με εμφύτευση συγχρόνων Νευροδιεγερτών