Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Ν. Σμυρνής

Η Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί στο ΠΓΝ «Αττικόν» στα τέλη του 2003, ως Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου. Η μετονομασία της έγινε το 2007 με βάση το ΦΕΚ αρ.236/27.2.07, το οποίο προβλέπει τη λειτουργία κλινικών τμημάτων, ενδιάμεσων δομών ψυχιατρικής φροντίδας και μονάδων ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2003 άρχισε να παρέχει κλινικό έργο προς τις υπόλοιπες Κλινικές του Νοσοκομείου και την κοινότητα, καθώς και να προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο. Μετά από σειρά ενεργειών η Κλινική εντάχθηκε στο Πρόγραμμα "Ψυχαργώς" και έτσι κατέστη δυνατή η στελέχωσή της με προσωπικό, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 2008 να λειτουργήσει και το Τμήμα Νοσηλείας. Από τότε η Κλινική χορηγεί πλήρη ψυχιατρική ειδικότητα.

Η Β΄ Ψυχιατρική Κλινική συμμετέχει πλήρως στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο, με περισσότερες από 200 διεθνείς δημοσιεύσεις κατά την δωδεκαετή λειτουργία της.

Πλέον, η Β΄ Ψυχιατρική Κλινική απαριθμεί περισσότερα από 40 άτομα προσωπικό και αποτελεί ένα πολυδύναμο κέντρο ψυχιατρικής εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής κλινικού έργου.