Μονάδα Νοσηλείας & Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Ένα Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο εφαρμόζει τα 10 βήματα για τον επιτυχή μητρικό θηλασμό και τον Κώδικα εμπορίας των υποκατάστατων του μητρικού θηλασμού.

Υπεύθυνη: Π. Μέξη-Μπουρνά, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ.

Στελέχη:

Α. Δασκαλάκη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Β. Σίδερη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Ε. Τσεκούρα, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Ε. Καψαμπέλη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Π. Τριανταφυλλίδου, Παιδίατρος-Νεογνολόγος Επικουρική Επιμελήτρια
Ν. Ποδηματάς, Παιδίατρος-Νεογνολόγος Επικουρικός Επιμελητής
Β. Προϊσταμένη.
Β. Χριστοδουλοπούλου

Χώρος: 2ος όροφος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»
Επικοινωνία:
Γραφείο ιατρών: 210.5831298, 1287
Στάση νοσηλευτών: 210.5831292
Fax: 210.5832229

Στη Μονάδα νοσηλεύονται όλα τα φυσιολογικά νεογνά που γεννιούνται στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική και παραμένουν δίπλα στη μητέρα τους (rooming in). Εκτός από τα υγιή νεογνά, νοσηλεύονται και νεογνά με ήπια προβλήματα, όπως νεογνικό ίκτερο που χρειάζεται φωτοθεραπεία, περιγεννητικές λοιμώξεις που χρειάζονται αγωγή και ήπια σιτιστικά προβλήματα. Στα πλαίσια της Μονάδας λειτουργεί:

Α) Τμήμα Υποστήριξης Αίθουσας Τοκετών

Υπεύθυνος: Π. Μέξη-Μπουρνά, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ.
Στελέχη:

Α. Παιδίατροι-Νεογνολόγοι
Α. Δασκαλάκη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Ε. Τσεκούρα, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Β. Σίδερη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Ε. Καψαμπέλη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Ν. Ποδηματάς, Παιδίατρος-Νεογνολόγος Επικουρικός Επιμελητής
Π. Τριανταφυλλίδου: Παιδίατρος-Νεογνολόγος Επικουρική Επιμελήτρια
Β. Προϊσταμένη.
Ε. Αλεξίου

Χώρος: 2ος όροφος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»
Επικοινωνία:
Γραφείο ιατρών: 210. 5831298, 1287
Στάση νοσηλευτών: 210.5831292
Fax: 210. 5832229

Στη Μονάδα Υποστήριξης Αίθουσας Τοκετών υπηρετεί ακόμη 1 ειδικευόμενος ιατρός και ασκείται καθημερινά 1 φοιτητής της Ιατρικής. Παρέχεται 24ωρη υποστήριξη της αίθουσας τοκετών με την παρουσία παιδιάτρου-νεογνολόγου σε κάθε τοκετό υψηλού κινδύνου, καισαρική τομή και φυσιολογικό τοκετό με οποιοδήποτε σύμβαμα.

Σε όλο το Νεογνολογικό Τμήμα εφαρμόζονται σταθερά πρακτικές προαγωγής του μητρικού θηλασμού, όπως άμεση τοποθέτηση του νεογνού στο μαστό της μητέρας του στην Αίθουσα Τοκετών, συνεχής υποστήριξη του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στη Μονάδα Φυσιολογικών Νεογνών και προσπάθεια μητρικού θηλασμού ή διατροφής των πασχόντων νεογνών της ΜΕΝΝ με μητρικό γάλα.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Στη ΜΕΝ Νεογνών έχει γίνει απονομή του τίτλου«Φιλικά προς τα βρέφη Νοσοκομεία» από το Ελληνικό κράτος και την UNICEF to 2011.

Υπεύθυνη: Π. Μέξη-Μπουρνά, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ.
Στελέχη:

Α. Παιδίατροι-Νεογνολόγοι
Α. Δασκαλάκη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Ε. Τσεκούρα, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Β. Σίδερη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Ε. Καψαμπέλη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Π. Τριανταφυλλίδου, Παιδίατρος-Νεογνολόγος Επικουρική Επιμελήτρια
Ν. Ποδηματάς, Παιδίατρος-Νεογνολόγος Επικουρικός Επιμελητής
Β. Προϊσταμένη.
Γ. Κύρκου

Χώρος: 2ος όροφος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»
Επικοινωνία:
Γραφείο ιατρών: 210.5831298, 1287
Στάση νοσηλευτών: 210.5831292
Fax: 210.5832229

Στη ΜΕΝΝ αντιμετωπίζονται όλα τα πάσχοντα νεογνά που γεννιούνται στο Νοσοκομείο μας, ανεξαρτήτως βαθμού προωρότητας ή βάρους γέννησης, εκτός εκείνων που χρήζουν ειδικής καρδιολογικής και χειρουργικής θεραπευτικής αντιμετώπισης. Νοσηλεύεται επίσης και μικρός αριθμός νεογνών που γεννιούνται σε άλλα Νοσοκομεία και μεταφέρονται στο Νοσοκομείο μας με τη Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών του ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΜΕΝΝ του νοσοκομείου μας είναι η ελεύθερη πρόσβαση των γονέων των νοσηλευόμενων νεογνών στη μονάδα, όλο το 24ωρο και όχι μόνο σε προκαθορισμένες ώρες επισκεπτηρίου. Οι μητέρες ενθαρρύνονται και εκπαιδεύονται στη δερματική επαφή, αγκαλιά, cangaroo care και θηλασμό ακόμη και των πολύ χαμηλού βάρους νεογνών τους. Ανάμεσα στα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής είναι : μητέρες πιο σίγουρες και με λιγότερο άγχος , νεογνά που αναπτύσσονται καλύτερα, παίρνουν πιο γρήγορα εξιτήριο και παρουσιάζουν καλύτερη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη.

Στη ΜΕΝΝ εκτός των Παιδιάτρων-Νεογνολόγων υπηρετεί και 1 ειδικευόμενος ιατρός της Κλινικής και ασκείται καθημερινά και 1 φοιτητής Ιατρικής.

Σύντομα θα αυξηθεί κατά οκτώ θέσεις ο αριθμός των κλινών.