Μονάδα Φυσιολογικών Νεογνών

Μονάδα Φυσιολογικών Νεογνών Υπεύθυνος:

Π. Μέξη-Μπουρνά, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ.

Στελέχη: Α. Παιδίατροι-Νεογνολόγοι Ε. Τσεκούρα, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Α. Δασκαλάκη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Β. Σίδερη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Ε. Καψαμπέλη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Σ. Σπανού Επικουρική Επιμελήτρια Ν. Ποδηματάς, Επικουρικός Επιμελητής Β. Προϊσταμένη. Ε. Αλεξίου

Στη Μονάδα Φυσιολογικών Νεογνών νοσηλεύονται όλα τα φυσιολογικά νεογνά που γεννιούνται στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική και παραμένουν δίπλα στη μητέρα τους (rooming in).

Στη Μονάδα Φυσιολογικών Νεογνών, εκτός από τα υγιή νεογνά, νοσηλεύονται και νεογνά με ήπια προβλήματα, όπως νεογνικό ίκτερο που χρειάζεται φωτοθεραπεία, περιγεννητικές λοιμώξεις που χρειάζονται αγωγή και ήπια σιτιστικά προβλήματα.

Στη Μονάδα Φυσιολογικών Νεογνών, εκτός των Παιδιάτρων-Νεογνολόγων, υπηρετεί και 1 ειδικευόμενος ιατρός και ασκούνται καθημερινά 7 φοιτητές του 11ου και 12ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής.

Δυναμικότητα: 20 κλίνες Χώρος Μονάδας: 2ος όροφος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» Επικοινωνία:

Γραφείο ιατρών: 210.5831298, 1287

Στάση νοσηλευτών: 210.5831292